Nauka, kursy i edukacja
Matura i edukacja


20 października 2009

Zjawiska pogodowe

11Świat jest wspaniały, a jest tak dlatego, iż tworzą go wspaniałe elementy, różnorodne rośliny i zwierzęta oraz najróżniejsze zjawiska. Niektóre z tych zjawisk budzą w nas przerażenie, inne natomiast zachwyt, co powoduje, że moglibyśmy oglądać je przez cały czas. Niektóre znane nam zjawiska budzą zarówno przerażenie jak i zachwyt, ale z takimi właśnie zjawiskami należy najbardziej uważać. Do tego typu zjawisk należy nie jedno zjawisko pogodowe, bowiem to właśnie pogoda niejednokrotnie tak nas zaskakuje, że możemy poczuć się przerażeni, a jednocześnie nie możemy oderwać wzroku od tego, co dzieje się nad nami. Z takimi zjawiskami pogodowymi często jednak należy uważać, bowiem choć coś wydaje się być wspaniałe, to im bardziej jest niewiarygodne i jednocześnie przerażające, tym bardziej może być ono niebezpieczne. Do tego typu zjawisk należy między innymi tornado, które oczywiście u nas za bardzo nie występuje. Jednak silny wiatr albo wyładowania atmosferyczne występują bardzo często ,wiec należy zachować ostrożność. Pogoda to jedno z najbardziej ciekawych zjawisk, jakie obserwuje się na całym świecie. Zjawiska pogodowe są niezwykłe, szczególnie takie, które budzą największą grozę i są najbardziej niebezpieczne. Na szczęście nie występują one wszędzie i nie trzeba bać się, że idąc ulicą spotka nas tornado. Chociaż w ostatnim czasie pogoda potrafi naprawdę mocno zaskakiwać i tak naprawdę warto jest wiedzieć jak powinniśmy zachować się w każdej możliwej zagrażającej nam sytuacji. Jednak bardzo popularne czy raczej powszechne są na całym świecie burze, które są mniej tragiczne w działaniu, ale mogą być naprawdę tragiczne w skutkach. Burza bowiem to jedno z największych niebezpieczeństw dla człowieka, szczególnie, jeśli znajduje się gdzieś na otwartym terenie i nie bardzo ma się gdzie w danym momencie schować. Pioruny i błyskawice, które widzimy na niebie wyglądają pięknie, ale niestety nie powinniśmy pozostawać długo w ich pobliżu, jeśli chcemy jeszcze trochę pożyć. Burza to nie przelewki i może spowodować naprawdę ogromne szkody.

19 października 2009

Najważniejsze wydarzenia Ameryki

1Pierwotnym założeniem wyprawy było odnalezienie morskiej drogi do Indii. Kolumb wypłynął z trzema okrętami na Zachód z dość rewolucyjnych założeniem, że Ziemia jest okrągła. Pierwsza wyprawa wyruszyła w 1492 roku sponsorowana przez dwór Izabeli Katolickiej i pod banderą Kastylii. Po długim i wyczerpującym rejsie, walkami ze szkorbutem, brakiem zaopatrzenia, wody i wreszcie buntem załogi, statki docierają do wybrzeży lądu. Nie przypominał on jednak tego znanego z opisów indyjskich. W ciągu trzech wypraw Kolumb opisał prawie wszystkie wyspy Morza Karaibskiego – Jamajkę, Kubę. Mówi się, że dotarł także do Półwyspu Jukatan. Na pewno zbadał wybrzeże Ameryki Południowej. Odkrycie obu Ameryk było znamienne w skutkach. Te natychmiastowe to przywiezienie towarów nieznanych wcześniej w Europie, jak ziemniaki, tytoń czy kakao. Rozwinięcie polityki rabunkowej kosztem ludów tubylczych i środowiska naturalnego nowych ziem, masowa i przymusowa chrystianizacja plemion. Zakładanie pierwszych miast na wzór hiszpański, wiele z nich przetrwało do dnia dzisiejszego, jak Santo Domingo.. Stany Zjednoczone są krajem stosunkowo młodym. Pierwotnie kolonia brytyjska na wschodnim wybrzeżu z częściowymi udziałami Francji, szybko zdobyła niezależność, między innymi dzięki dystansowi, jaki dzielił kolonię od Korony Brytyjskiej. Początkiem konfliktu stały się pieniądze. Wielka Brytania bowiem traktowała kolonistów jako doskonałe źródło dochodu i nakładano coraz wyższe podatki na niemal wszystkie produkty, nawet wprowadzono opłatę stemplową. Kolonistom coraz bardziej nie podobał się również brak reprezentacji kolonii w parlamencie brytyjskim. Kiedy rząd brytyjski zaczął faworyzować brytyjskich dostawców produktów, takich jak herbata, rozpoczął się bunt. Wkrótce, bo już w 1775 doszło do pierwszego starcia sil kolonialnych z armią brytyjską. Sam dokument opierał się na równości i sprawiedliwości. Określał zadania rządu, zbierając w jednym dokumencie podstawy demokracji. Założono też, że ludziom należy się prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia. Niestety nie dla wszystkich w praktyce wciąż trwała dominacja białego człowieka. Zamachy miały ogromny wpływ na politykę George’a Busha ówczesnego prezydenta. Rozpoczęła się ofensywa przeciwko talibom, którym przypisywano winę za ataki. Pierwsze uderzenie nastąpiło jeszcze w 2001 w Afganistanie i ofensywa trwa do dziś, biorąc pod uwagę obecną sytuację na dzień dzisiejszy nie widć zakończenia tego konfliktu. Jednocześnie Amerykanie poszukują przywódcy organizacji Talibów, Osamy Bin Ladena. Jego poszukiwania doprowadziły do zaatakowania Iraku. Oficjalnym powodem ofensywy była broń chemiczna i ukrywanie talibów. Zamachy spowodowały zaostrzenie środków bezpieczeństwa zarówno na lotniskach, jak i w samych samolotach. Miały także następstwa kulturowe, w USA zaobserwowane prześladowania wyznawców islamu, traktując ich współwinnych ataków. Jednak nie milkną głosy o propagandzie amerykańskiej. Teorie spiskowe mówią, że żadnych ataków nie było, a całe zamieszanie zostało sprowokowane przez Pentagon w celu usprawiedliwienia rozpoczęcia wojny. Trudno jednak w to uwierzyć by rząd Amerykański mógł zaplanować taką ogromną katastrofę i przeprowadzić ja z premedytacją.

12 października 2009

Ekosystemy

4W skomplikowanym świecie przyrody wyróżnionych zostało wiele szczebli organizacji.Wszystkie organizmy żywe składają się z 4 podstawowych pierwiastków: węgiel, azot, wodór oraz tlen. Stanowią one około 99% masy. W niektórych organizmach możemy znaleźć również śladowe ilości pierwiastków takich jak: fosfor, siarka, wapń, sód, potas, magnez, chlor i wiele innych. Pierwszym poziomem organizacji są cząsteczki, które zbudowane są z wymienionych pierwiastków. Z cząsteczek natomiast zbudowane są organelle u organizmów żywych i stanowią one drugi poziom organizacji. Organelle mogą tworzyć komórki lub różnego rodzaju tkanki. W ten sposób dochodzimy do narządów, które zbudowane są z tkanek a następnie samych organizmów żywych zbudowanych z tych narządów. Są to kolejne poziomy organizacji, w których za kryterium przyjmuje się stopień złożoności. Jednogatunkowe organizmy (zarówno roślinne jak i zwierzęce) grupują się w zbiorowość nazywaną populacją. Na danym obszarze może występować bardzo wiele różnych populacji, a zespół tych populacji nosi nazwę biocenozy. Wszystkie biocenozy na naszej planecie to biosfera i to właśnie ona stanowi ostatni, najwyższy poziom organizacyjny. Grupa osobników jednego gatunku, zamieszkującego pewien obszar, jest nazywana populacją.W myśl dość krótkiej definicji populacji można wyróżnić bardzo wiele populacji w świecie zwierząt, roślin a nawet bakterii. Z tego względu pełna definicja populacji jest nieco bardziej rozbudowana. Aby populacja mogła istnieć w sposób prawidłowy jej poszczególne osobniki powinny mieć możliwość swobodnego krzyżowania się, a ich potomstwo zdecydowanie musi być płodne. Ma to umożliwiać rozwój i przetrwanie gatunku. Dobrym przykładem skrzyżowania dwóch, teoretycznie podobnych sobie, osobników jest koń i osioł. Po takim połączeniu rodzą się muły, które w 95% są bezpłodne, więc gatunek nie może się dalej rozwijać i funkcjonować. Współistnienie wielu populacji roślin i zwierząt w jednym ekosystemie pociąga za sobą powstanie wielu zależności pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Bardzo często zachodzi tutaj zjawisko konkurencji. Osobniki różnych gatunków, które posiadają podobne upodobania pokarmowe, walczą między sobą o jedzenie. Osobniki różnych populacji, które wchodzą w skład jednej biocenozy konkurują również o miejsca wypoczynku i tereny łowieckie. Obszar występowania danej populacji jest zazwyczaj ściśle określony jednak może się on zmieniać w czasie. Biocenoza, razem z całym otaczającym środowiskiem, stanowi ekosystem.Środowisko jest bardzo ważnym elementem ekosystemu. Jest ono inaczej zwane biotopem i pełni on dwie podstawowe funkcje: siedlisko i nisza ekologiczna. Siedlisko, to w dosłownym znaczeniu, adres danego gatunku, czyli miejsce w którym gatunek zamieszkuje. Wybór miejsca zamieszkania przez gatunek jest uzależniony od panujących tam warunków. Odpowiednie warunki gwarantują podtrzymanie istnienia gatunku. Nisza ekologiczna jest często żartobliwie określana przez ekologów jako „zawód” gatunku. Tak naprawdę jest to po prostu całokształt potrzeb życiowych osobników danej populacji. To właśnie nisza ekologiczna zapewnia prawidłowe funkcjonowanie całej populacji. Potrzebna jest do tego odpowiednia temperatura oraz wilgotność powietrza, otoczenie musi być ukształtowane w taki sposób, aby móc się w nim schronić i odpocząć, a także wydać na świat potomstwo. Ilość gatunków tworzących biocenozę oraz stopień urozmaicenia środowiska wpływa na rozbudowę sieci wzajemnych powiązań w ekosystemie. Układ taki staje się bardziej stabilny.

7 października 2009

Śmierć Chruszczowa i beatyfikacja Kolbe

Chruszczow, zmarł w Moskwie. Jego pożegnanie nie stało się oficjalnym wydarzeniem.Jedenastego września 1971 roku były przywódca Związku Radzieckiego Nikita Siergiejewicz Chruszczow zmarł w wieku 77 lat w szpitalu kremlowskim na atak serca. Wiadomość o jego śmierci ukazała się dopiero 33 godziny później w „Prawdzie” zaledwie w formie zwykłej notatki, bez żadnego komentarza czy zdjęcia. Pogrzeb, który się odbył dwa dni później w Moskwie, w ogóle nie przypominał ceremonii, jakie towarzyszyły oficjalnym pożegnaniom mężów stanu. Co ciekawe, Chruszczowa pochowano nie jak byłych przywódców ZSRR w murach Kremla, lecz w dawnym klasztorze Nowodiewiczym, na cmentarzu przeznaczonym dla wybitnych mieszkańców Moskwy. Wśród osób uczestniczących w pogrzebie nie było ani jednego przedstawiciela KPZR, a także żadnego reprezentanta partii z innych krajów socjalistycznych. Wszystko to było pokłosiem tego, w jaki sposób rozstał się Chruszczow ze stanowiskiem I sekretarza KPZR. W październiku 1964 roku został zdymisjonowany niby „na własna prośbę”, a jego następcą został Leonid Breżniew. Ksiądz Maksymilian Maria Kolbe stał się pierwszą ofiarą kataklizmu II wojny światowej, która została beatyfikowana.W drugim dniu października 1971 r. zebrali się W Watykanie biskupi na tak zwanym Trzecim Synodzie Światowym w celu kontynuowania odnowy katolicyzmu w sposób ewolucyjny, biorąc pod uwagę specyfikę każdego regionu świata chrześcijańskiego. Siedemnastego października 1971 roku Papież Paweł VI i cały Kościół Katolicki wpisali na listę osób czczonych przez wiernych wyznających te religię, pierwszą z milionów ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, księdza Maksymiliana Marię Kolbego. W ten sposób uczczono przedstawiciela narodu, który w trakcie okupacji poniósł najbardziej straszliwe ofiary. To pamiętne wydarzenie obserwowali także liczni przedstawiciele Niemieckiej Republiki Federalnej, wraz z wysłannikiem rządu kanclerza Willy Brandta, wiceministrem sprawiedliwości A. Baeviem. Ksiądz Maksymilian był franciszkaninem z Niepokalanowa. Zginął w hitlerowskim obozie zagłady w Oświęcimiu, w komorze gazowej, ratując życie współwięźnia – taki właśnie obrał kurs. Nie tylko jednak śmierć o charakterze męczeńskim była powodem jego beatyfikacji. Także jego bardzo pracowite życie na misji w Japonii i w Polsce.