kurs, kursy

Nauka, kursy i edukacja
Matura i edukacja


4 października 2009

Ciekawostki historyczne

2Początek wypraw datuje się na 1096, kiedy papież Urban II wydał odezwę do królów europejskich wołając o pomoc obrony chrześcijańskiego świata przed poganami. Przyczyna była trochę inna – Cesarstwo Bizantyjskie zostało zaatakowane przez Turków, ponadto Arabowie i Turkowie słynęli z niesłychanych bogactw. Pierwsza Krucjata była krucjatą podwójną – pierwsza zorganizowano spontanicznie – brali w niej udział przede wszystkich dzieci i chłopi. Druga, właściwa, składała się z rycerstwa, a na niej czele stanęli głównie Francuzi. Zakończyła się sukcesem – zdobyto dominację na terenach Ziemi Świętej (utworzono państwo Królestwo Jerozolimskie, władcą został Gotfryd de Boullion) i jednocześnie zaczęto formować zakony rycerskie, które miały bronić pielgrzymów i kontrolować terytorium. Druga wyprawa krzyżowa zakończyła się klęską rycerstwa europejskiego i stratą Jerozolimy na rzecz Turków. W rezultacie zorganizowano II wyprawę krzyżową z najświetniejszymi władcami – cesarz Fryderyk Barbarossa, król angielski Ryszard Lwie Serce i król francuski Filip II August. I wojna światowa rozpoczęła się zabójstwem następcy tronu Austro – Węgier w Serbii. Spowodowało to natychmiastową mobilizację wojsk i wdrożenie w życie paktów sojuszniczych – Ententy, która składała się przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Francji czy Japonii i Paktu Państw Centralnych – Niemcy i Austro – Węgry. Działania wojenne prowadzone były przede wszystkim w Europie oraz na Atlantyku i w Afryce. Na pozostałych frontach, między innymi na Pacyfiku szybko doszło do pokonania Niemców. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w Europie – wojna pozycyjna między Niemcami, a Francja wydawała się trwać bez końca. Żołnierze walczyli w okopach stosując przede wszystkim wymianę ognia. W czasie walki panowały tragiczne warunki – brakowało jedzenia, panowało zimno, woda sięgała do kostek, choroby jak dyzenteria. Najtragiczniejsza bitwa rozpoczęła się 1 lipca 1916 roku pod Sommą. Pochłonęła ogromną ilość ofiar, po raz pierwszy użyto też gazów chemicznych przez Niemców. Ostatecznie zakończyła się dopiero 18 listopada tego samego roku. Wiele bitew w czasie tego konfliktu trwało dłużej niż miesiąc, jak bitwa pod Verdun.