Nauka, kursy i edukacja
Matura i edukacja


11 grudnia 2009

Materia, energia i działalność człowieka

6Między organizmami w łańcuchu pokarmowym nieustannie krąży materia oraz energia.Prawidłowe funkcjonowanie biosfery jest możliwe dzięki stałemu przepływowi i krążeniu w niej materii oraz energii. Rośliny stanowią pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego i to one warunkują życie na Ziemi. Z tego względu muszą one mieć stale zapewnioną obecność wody oraz dwutlenku węgla. Produktem ubocznym w procesach fotosyntezy jest tlen, który pozwala żyć organizmom zwierzęcym i ludziom. Dwutlenek węgla natomiast powstaje w procesie oddychania zwierząt i ludzi. Łatwo można więc zauważyć zależność między roślinami a zwierzętami. Część energii oraz materii zgromadzonej w roślinach i zwierzętach jest stale wydalana, reszta natomiast pozostaje w nich aż do śmierci (np. woda). Po śmierci organizm ulega rozkładowi dzięki bakteriom i grzybom i cała pozostała w nim energia trafia z powrotem do obiegu w środowisku. Dzięki tym zależnością między poszczególnymi organizmami biosfery energia nieustannie krąży i pozwala na rozwój nowych organizmów. Woda oczywiście ma bardzo globalne znaczenie i krąży środowisku nie tylko poprzez biosferę. Działalność człowieka często jest bardzo szkodliwa dla równowagi ekosystemu.Równowaga całego ekosystemu to podstawa prawidłowego rozwijania się życia. Niestety człowiek coraz bardziej dostosowuje środowisko pod swoje własne potrzeby, często zaburzając przy tym tą idealną równowagę. Masowe wycinanie lasów jest dziś bardzo powszechne. Potrzebujemy drewna do wielu dziedzin gospodarki. Jednak rzadko prowadzi się działania przywracania terenów leśnych do stanu z przed wycinki (np. poprzez sadzenie nowych drzew). Takie obszary ulegają stepowieniu przez co następuje zaburzenie równowagi ekologicznej a zwierzęta muszą stale wycofywać się w głąb lasów przez co zmniejsza się ich teren normalnego życia. Człowiek dostosowuje również środowisko pod pola uprawne. Na takich polach roślinność zazwyczaj nie jest bujna, a do tego teren ulega wysuszaniu. Również stała rozbudowa miast doprowadza do wycofywania się zwierząt a tym samym zmniejszania się obszarów dogodnych dla ich prawidłowego życia i rozwoju. Nowe osady ludzkie to również zaburzanie szlaków wędrówek zwierząt, które muszą przez to pokonywać znacznie dłuższe odległości, co niesie za sobą wiele ofiar. Kłusownictwo również w bardzo dużym stopniu przyczynia się do zaburzania równowagi ekologicznej. Wymierają kolejne gatunki zwierząt znacznie zubażając różnorodność gatunkową na planecie.