Nauka, kursy i edukacja
Matura i edukacja


3 marca 2010

Obrona pracy magisterskiej

Strój galowy jest to bardzo elegancki ubiór, na tego typu strój decydujemy się tylko w wyjątkowych sytuacjach, czyli kiedy jest przed nami jakieś trudne zdanie czy egzamin. Strój jest bardzo ważny, ponieważ po nim można bardzo szybko określić właściciela. Jeśli na ważny egzamin ubierzemy się nie właściwe i nie schludnie nie będziemy traktowani poważnie, ponieważ nasz strój będzie raczej wysyłał mylne wskazówki, czyli będzie nas przedstawiał jako ludzi nie chlubnych i nie zorganizowanych. Jeśli chodzi o obronę w zasadzie każdy przestrzega zasady, aby strój był skromny i uroczysty, czyli w tedy najczęściej zakładamy na siebie białą bluzkę oraz ciemną spódniczkę lub spodnie. Naturalnie nasz strój jest ważny, ale nie tylko w tym sensie, co na sobie mamy, ale też, dlatego ponieważ musimy się w nim odpowiednio prezentować, czyli nie wskazane są spódniczki mini tylko raczej bardziej stonowane kreacje, które nie rażą w oczy raczej zachwycają prostotą i estetyką. Strój taki zakładają nie tylko kobiety, ale też i mężczyźni. Komisja zbiera się po to, aby wspólnie dokonać oceny jakieś sytuacji lub zdarzenia. Komisja występuje także, jeśli chodzi o obronę magisterską. W tej sytuacji na sali egzaminacyjnej nie ma jednej osoby tylko zazwyczaj jest ich trzy., Po pierwsze najważniejszą osobą jest tutaj promotor, czyli osoba, pod której kierunkiem pisaliśmy naszą prace. Osoba tak może nam zadawać pytania na obronie, ale nie musi, ponieważ równie dobrze może robić to recenzent pracy. Pod tym określeniem kryje się osoba, która czytała naszą prace i zapoznała się z nią na, tyle aby nas oceniać. W komisji nie może być tylko promotor, ponieważ nie był by on obiektywny za to recenzent tak. Poza tymi dwiema osobami jest jeszcze przewodniczący, który czuwa nad tym, aby wszystko przebiegała legalnie i aby obrona była ważna. Najbardziej takiej komisji obawiają się studenci, ponieważ od tych ludzi zależy w zasadzie wszystko, czyli nie tylko dobór pytań, ale też i ocena naszej pracy i odpowiedzi, dlatego też przed obroną panuje ogromny stres. Plagiat jest to inaczej wykrycie pracy nie napisanej samodzielnie. Każdy chcąc się obronić i mieć tytuł magistra musi wcześniej napisać prace samodzielną na dany temat. Wielu jest jednak ludzi, którzy nie radzą sobie z tym zdaniem lub po prostu nie mają na to czasy wtedy kupują już gotowe prace lub kopiują ich większość z Internetu i innych źródeł. Nie jest to zbyt dobre posuniecie, ponieważ po napisaniu takiej pracy wszystkie one są poddawane dokładanej analizę. Każda szkoła dysponuje programem komputerowym, który w kilka minut pozwala na wykrycie plagiatu, czyli pracy, która już jest w Internecie. Naturalnie nie, które zwroty mogą się w pracy powtarzać, ale wykluczone jest czerpanie z książkę i nie zastosowanie cytatu, ponieważ jest to wtedy bierne kopiowanie tekstu, który już ktoś napisał wcześniej. Plagiat nie jest niczym miłym, ponieważ dla studenta kończy się on bardzo negatywnie, czyli przede wszystkim nie dopuszczeniem do obrony i co za tym idzie nie otrzymaniem tytułu magistra. Wtedy całą parce zaczynamy od nowa.