kurs, kursy

Nauka, kursy i edukacja
Matura i edukacja


4 grudnia 2009

Sukcesja i łańcuch pokarmowy

5Powstanie nawet najprostszego ekosystemu to długi i złożony proces.Początkowo Ziemia była jedną wielką skałą wulkaniczną, która nie jest przyjazna do rozwoju życia. Stałe wietrzenie skał spowodowało, że przykryła się ona drobną warstwą gleby zbudowanej z drobinek skalnych i resztek organicznych. Działalność różnego rodzaju bakterii i mchów spowodowała, że szczątki roślinne zostały rozłożone na proste cząstki organiczne. Dzięki tym cząstkom gleba stale się użyźniała i stawała coraz grubsza. Zaczynało rozwijać się coraz bujniejsze życie roślinne. W takiej roślinności dogodne życie znalazły różnego rodzaju bezkręgowce. W ten sposób stale przybywały nowe gatunki roślin i zwierząt wraz z postępem rozwoju ekosystemu. W naturalny sposób tworzyły się między tymi organizmami różnego rodzaju zależności. Populacje stale się wymieniały dążąc do uzyskania równowagi między sobą a biotopem. Następowała stabilizacja ekosystemu nazywana klimaksem. Cały opisany tu proces jest właśnie sukcesją ekologiczną. Efektem jej oraz bardzo zróżnicowanych warunków klimatycznych na naszej planecie było powstanie ogromnej różnorodności ekosystemów. Są to ekosystemy morskie, słodkowodne, lądowe oraz sztuczne. Sztuczne ekosystemy to takie, które zostały stworzone przez człowieka. Zazwyczaj są one dość ubogie w gatunki roślin i zwierząt. Bez wzajemnej zależności między gatunkami życie nie byłoby możliwe.Pasożytnictwo oraz drapieżnictwo to tylko jedne z wielu przykładów wzajemnych zależności między organizmami w biocenozach. Jednak sprowadzają się one głównie do zależności pokarmowych i to jest najistotniejsze. Pierwszym ogniwem tego łańcucha pokarmowego są rośliny. Rośliny do życia wykorzystują energię słoneczną, która nieustannie dociera do powierzchni naszej planety. Dzięki tej energii rośliny mogą syntezować cukry złożone, białka i tłuszczowce. Brakujące substancje pobierają z otoczenia. Kolejnym ogniwem są roślinożercy. Wykorzystują oni rośliny jako pokarm do budowy własnego ciała i pozyskiwania energii niezbędnej do życia. Ostatnią grupę stanowią mięsożercy. To ogniwo łańcucha pokarmowego żywi się jedynie zwierzętami (oczywiście nie tylko tymi roślinożernymi). Cały łańcuch pokarmowy zazwyczaj zamyka człowiek. Jest to jednak dość zróżnicowane ogniwo, ponieważ człowiek jest zarówno mięsożerny jak i roślinożerny. Cały obieg materii w biocenozie zamykają natomiast bakterie i grzyby. Rozkładają one obumarłe szczątki roślin i zwierząt, dzięki czemu zgromadzona w nich energia może z powrotem wrócić do ekosystemu.